Z zemeljskim plinom uresničujemo vizijo »Grosuplje delamo zeleno«

Občina Grosuplje je aprila letos sprejela občinski odlok za uvedbo oskrbe gospodinjstev, občinskih stavb in gospodarskih subjektov z zemeljskim plinom. O razlogih za uvedbo tega energenta, gradnji plinovodnega omrežja in prihodnjih načrtih smo se pogovarjali z grosupeljskim županom dr. Petrom Verličem. Poudaril je, da si z zemeljskim plinom ne samo znižamo stroške ogrevanja, ampak ugodno vplivamo tudi na svoje zdravje in okolje.

Dr. Verlič, nam lahko zaupate, zakaj se je vaša občina odločila za oskrbo z zemeljskim plinom?

Kot veste, smo v začetku lanskega leta v naši občini sprejeli slogan »Grosuplje delamo zeleno« ali »Grosuplje Goes Green«, s katerim smo se zavezali k prizadevanjem za izboljšanje kakovosti bivanja. In ker je kakovost bivanja neposredno povezana s kakovostjo zraka, smo se odločili za oskrbo z zemeljskim plinom. Tovrstna oskrba namreč bistveno izboljša kakovost zraka, saj zemeljski plin praktično ne povzroča škodljivih prašnih delcev.

Onesnaženost zraka ima velik vpliv na zdravje ljudi in je prvi okoljski vzrok za prezgodnjo smrt v EU. Verjeli ali ne, ampak zaradi nje umre desetkrat več ljudi kot v prometnih nesrečah. V Sloveniji smo v zadnjih letih v času ogrevalne sezone priča obvestilom o preseženih vrednostih trdnih delcev v zunanjem zraku, kar več kot nazorno ponazarja, kakšno kakovost zraka imamo.

Poleg okoljskih prednosti ima zemeljski plin zagotovo še kakšne odlike. Katere?

Drži. Že pred nastopom moje funkcije v vlogi župana je bilo podanih kar nekaj pobud za plinifikacijo naše občine. Interes je bil tako na strani gospodinjstev kot na strani gospodarstva. V gospodinjstvih so si zemeljski plin želeli predvsem zaradi nižjih stroškov ogrevanja in manjšega vpliva na okolje. Pri tistem delu gospodarstva, kjer stroški energije predstavljajo pomemben delež izdatkov, pa zemeljski plin navadno predstavlja prvo izbiro. Če slednjega ni na voljo, je to za lokacijo velika škoda. Prav zato je pomembna naloga občine, da za oskrbo z zemeljskim plinom zagotovi ustrezno energetsko infrastrukturo.

Kakšni so nadaljnji načrti plinifikacije grosupeljske občine?

Predvidevamo, da se bo gradnja distribucijskega plinovodnega omrežja na območju Grosuplja začela v prihodnjem letu in nadaljevala v smeri Škofljice. Do povezave na distribucijski sistem v občini Škofljica mora v skladu z odlokom priti v roku štirih let. Medtem se bo plinovodno omrežje napajalo iz začasnega skladišča za utekočinjen zemeljski plin. Ali se bo plinovodno omrežje zgradilo na celotnem območju Grosuplja ali ne, je odvisno predvsem od določil Lokalnega energetskega koncepta in interesa potencialnih uporabnikov za priklop na omrežje.

V občini Grosuplje bomo priključevanje na plinovodno omrežje spodbujali z različnimi aktivnostmi, predvsem pa z obveščanjem občank in občanov o izgradnji omrežja in s podajanjem ustreznih informacij s tega področja. Po izgradnji plinovodnega omrežja si bomo prizadevali za čim prejšnjo priključitev občinskih zgradb na omrežje. To velja tudi za kotlovnico za oskrbo daljinskega ogrevanja, ki trenutno uporablja kurilno olje. Na ta način bomo v grosupeljski občini izboljšali tako kakovost zraka kot znižali stroške ogrevanja.

Občina je aktivna tudi pri zagotavljanju alternativnih pogonskih goriv. Boste s plinifikacijo uredili polnilnico za stisnjen zemeljski plin (CNG), ki ga sicer bolje poznamo pod imenom »metan«?

Z Ljubljanskim potniškim prometom (LPP), ki v svoji floti že nadomešča dizelske avtobuse z avtobusi na CNG, zelo dobro sodelujemo. In glede na to, da avtobusi LPP vozijo tudi v našo občino, se bomo potrudili za postavitev polnilnice za metan. Poleg LPP bodo takšno polnilnico lahko uporabljala komunalna vozila, občanke in občani.

Vso poklicno pot se ukvarjate s področjem prometa in infrastrukture, nenazadnje ste po državnozborskih volitvah leta 2004 znova prevzeli funkcijo državnega sekretarja na Ministrstvu za promet. Kako kot strokovnjak za promet ocenjujete alternativno pogonsko gorivo CNG oz. metan?

Ocenjujem, da ima CNG vrsto okoljskih prednosti, saj lahko z njegovo uvedbo bistveno izboljšamo kakovost zraka in znižamo odvisnost od nafte. Hkrati je prednost tega goriva v tem, da avtomobilski proizvajalci že danes ponujajo vrsto serijskih modelov na CNG. Poleg tega je na nekaterih področjih prometa, denimo (pri)mestni potniški promet, to gorivo edina realna alternativa nafti. Prav zato v občini Grosuplje spodbujamo vpeljavo CNG v prometu.

Naj dodam, da smo v času javne obravnave Strategije za alternativna goriva na Ministrstvo za infrastrukturo poslali jasno sporočilo, v katerem smo izrazili podporo in usmeritve za vpeljavo CNG. Predlagali smo, da bi država izgradnjo polnilnic za stisnjen zemeljski plin finančno podprla in subvencionirala nakup vseh vrst vozil na to pogonsko gorivo. In glede na vse pozitivne učinke CNG na kakovost življenja, bi bilo to več kot primerno. Upamo, da bo voljo občin na koncu upoštevala tudi država.

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.