Distribucija

Zemeljski plin do končnih uporabnikov distribuirajo sistemski operaterji distribucijskega sistema. Distribucija poteka po distribucijskem plinovodnem omrežju, ki je v 86 občinah v Sloveniji, kjer se z energentom oskrbuje 135.413 odjemalcev.

Distribucijska omrežja se z zemeljskim plinom napajajo iz prenosnega sistema zemeljskega plina. Operater prenosnega sistema zemeljskega plina je družba Plinovodi, d. o. o., ki zemeljski plin transportira večjim industrijskim uporabnikom in sistemskim operaterjem.

Naloge in odgovornosti operaterja distribucijskega sistema

Distribucija: plinovodi, ladijski prevoz

Slovensko distribucijsko omrežje >

Prihodnost plinovodnih omrežij: distribucija biometana in vodika

Plinovodno omrežje lahko uporabljamo tudi za distribucijo in shranjevanje drugih vrst goriv, kot sta biometan in vodik. V Evropi že potekajo poskusni projekti za transport in shranjevanje vodika v plinovodnih omrežjih. Tudi v Sloveniji bo v prihodnosti plinovodno omrežje služilo distribuciji biometana in vodika. Pri napajanju plinovodnega omrežja z biometanom ali vodikom se nič ne spremeni za končnega odjemalca, ker biometan in vodik lahko uporabljamo na enak način kot zemeljski plin.

 

DANES - NIZKOOGLJIČNA DRUŽBA

Prihodnost plinovodnih omreij

 

PRIHODNOST- BREZOGLJIČNA DRUŽBA

Prihodnost plinovodnih omreij

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.