Uporaba

Zemeljski plin ima zaradi visoke kurilnosti, izkoristka in čistosti širok nabor možnosti uporabe. Kemijske in fizikalne lastnosti zemeljskega plina ter napredek tehnologij uporabe zemeljskega plina (proizvodnja toplotne in električne energije, pogonski sistemi) omogočajo souporabo zemeljskega plina tudi s tehnologijami za proizvodnjo toplotne in električne energije iz obnovljivih virov ter uporabo distribucijskih sistemov zemeljskega plina za shranjevanje energije, proizvedene iz obnovljivih virov. 

Zemeljski plin se uporablja za energetsko oskrbo gospodinjstev v široki potrošnji in v industriji.

V široki potrošnji in komercialni uporabi so uveljavljeni načini uporabe zemeljskega plina za:

  • ogrevanje prostorov,
  • kuhanje,
  • pripravo tople sanitarne vode.

Vedno pogosteje se zemeljski plin uporablja tudi za hlajenje.

Dobro je razvita tudi tehnologija mikrokogeneracije ali soproizvodnje toplotne in električne energije (SPTE) ter plinskih toplotnih črpalk (PTČ). Na trgih široke potrošnje so že dostopne gorivne celice, ki kot primarni energetski vir uporabljajo zemeljski plin, rezultat hladnega zgorevanja pa sta električna energija in toplota.

Industrija

Kot vir toplote se zemeljski plin v industriji uporablja v tehnoloških postopkih ali kot surovina v kemijski industriji. Vse več zemeljskega plina se uporablja za proizvodnjo električne energije ter soproizvodnjo toplotne in električne energije.  

Promet

Prednosti uporabe zemeljskega plina pred tekočimi gorivi v cestnem prometu je veliko. Testi izpustov so pokazali, da vozila, ki uporabljajo zemeljski plin kot pogonsko sredstvo (v stisnjeni ali utekočinjeni obliki), zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov in izboljšujejo kakovost zraka. Za uporabnike osebnih in upravljavce gospodarskih vozil je uporaba vozil na stisnjen ali utekočinjen zemeljski plin zanimiva tudi z ekonomskega vidika, ker omogoča občutne prihranke pri stroških za gorivo.

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.