Zemeljski plin - za čist zrak

Zemeljski plin je nizkoogljično gorivo, pri uporabi zemeljskega plina nastaja zanemarljiva količina prašnih delcev ter bistveno manj emisij (CO, NOx, …)

Preberite več
Zemeljski plin - zanesljiva oskrba z energijo

Več kot 250 milijonov prebivalcev EU se oskrbuje z zanesljivim virom energije, ki ogreva njihove domove, omogoča lastno proizvodnjo električne energije in se vse več uporablja kot gorivo za pogon avtomobilov.

Biometan - obnovljiv plin

V plinovodnem omrežju se bo transportiralo vedno večji delež obnovljivih plinov (biometan, sintetični plin, vodik).

Preberite več

Aktualno

Evropska investicijska banka (EIB) se je zavezala, da od 2021 ne bo več financirala projektov s področja fosilnih goriv. Mednje umešča tudi plin, vendar v nov program financiranja ne spadajo nove inovativne plinske tehnologije z nižjimi emisijami.
#
novice, 28. 11. 2019
Leta 1978 je po domačih ceveh distribucijskega sistema prvič pritekel zemeljski plin, to leto štejemo za začetek široke potrošnje zemeljskega plina v Sloveniji.
#
novice, 16. 1. 2019
Agencija RS za okolje je sprejela Odlok o odločitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka, s katerim je v aglomeracijo Maribor vključila še območje občine Miklavž na Dravskem polju. Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka se ...
#
novice, 3. 12. 2018

Distribucija zemeljskega plina v Sloveniji