Zemeljski plin - za čist zrak

Zemeljski plin je nizkoogljično gorivo, pri uporabi zemeljskega plina nastaja zanemarljiva količina prašnih delcev ter bistveno manj emisij (CO, NOx, …)

Preberite več
Zemeljski plin - zanesljiva oskrba z energijo

Več kot 250 milijonov prebivalcev EU se oskrbuje z zanesljivim virom energije, ki ogreva njihove domove, omogoča lastno proizvodnjo električne energije in se vse več uporablja kot gorivo za pogon avtomobilov.

Biometan - obnovljiv plin

V plinovodnem omrežju se bo transportiralo vedno večji delež obnovljivih plinov (biometan, sintetični plin, vodik).

Preberite več

Aktualno

GIZ DZP je podpisal licenčno pogodbo z nemškim združenjem DVGW, s katero je pridobil pravico do distribucije slovenskega delovnega zvezka DVGW G 600: "Tehnična pravila za plinske napeljave – DVGW-TRGI 2018" v Sloveniji.
#
novice, 4. 6. 2021
Podjetje SmartSim je razvilo digitalne rešitve za spremljanje kakovosti plina pri primešavanju obnovljivih in nizkoogljičnih plinov v plinovodna omrežja. Več o tem pojasnjuje dr. Stefan Rickelt iz podjetja SmartSim, ki je novo tehnologijo razvilo.
#
novice, 29. 4. 2021
V Veliki Britaniji se kar 85 odstotkov gospodinjstev ogreva s plinom iz plinovodnega omrežja. S programom »Gas goes green«, ki bo v petih britanskih plinovodnih omrežjih zemeljski plin postopoma nadomeščal z mešanico vodika in biometana.
#
novice, 9. 4. 2021

Distribucija zemeljskega plina v Sloveniji