Zemeljski plin - za čist zrak

Zemeljski plin je nizkoogljično gorivo, pri uporabi zemeljskega plina nastaja zanemarljiva količina prašnih delcev ter bistveno manj emisij (CO, NOx, …)

Preberite več
Zemeljski plin - zanesljiva oskrba z energijo

Več kot 250 milijonov prebivalcev EU se oskrbuje z zanesljivim virom energije, ki ogreva njihove domove, omogoča lastno proizvodnjo električne energije in se vse več uporablja kot gorivo za pogon avtomobilov.

Biometan - obnovljiv plin

V plinovodnem omrežju se bo transportiralo vedno večji delež obnovljivih plinov (biometan, sintetični plin, vodik).

Preberite več

Aktualno

Bioplin in biometan se proizvajata iz različnih vrst organskih ostankov, pri čemer se odpadki spremenijo v dragocen vir. Vse večjo količino kompostirne bioplastike je mogoče zbrati in predelati brez ekološkega tveganja za proizvodnjo bioplina.
#
novice, 28. 2. 2023
Pred nekaj tedni je organ EBA (European Biogas Association) skupaj s 14 drugimi organizacijami pozval oblikovalce politik, naj zagotovijo ambiciozno in stroškovno učinkovito razogljičenje evropskega stavbnega fonda.
#
novice, 28. 2. 2023
Komisija je v skladu s pravili EU o državni pomoči odobrila drugi pomemben projekt skupnega evropskega interesa (IPCEI) za podporo raziskavam in inovacijam, prvi industrijski uporabi in izgradnji ustrezne infrastrukture v vrednostni verigi vodika.
#
novice, 6. 10. 2022

Distribucija zemeljskega plina v Sloveniji