Zemeljski plin - za čist zrak

Zemeljski plin je nizkoogljično gorivo, pri uporabi zemeljskega plina nastaja zanemarljiva količina prašnih delcev ter bistveno manj emisij (CO, NOx, …)

Preberite več
Zemeljski plin - zanesljiva oskrba z energijo

Več kot 250 milijonov prebivalcev EU se oskrbuje z zanesljivim virom energije, ki ogreva njihove domove, omogoča lastno proizvodnjo električne energije in se vse več uporablja kot gorivo za pogon avtomobilov.

Biometan - obnovljiv plin

V plinovodnem omrežju se bo transportiralo vedno večji delež obnovljivih plinov (biometan, sintetični plin, vodik).

Preberite več

Aktualno

Občina Grosuplje je aprila letos sprejela občinski odlok za uvedbo oskrbe gospodinjstev, občinskih stavb in gospodarskih subjektov z zemeljskim plinom. O razlogih za uvedbo tega energenta, gradnji plinovodnega omrežja in prihodnjih načrtih smo se ...
#
novice, 2. 11. 2017
Občina Idrija je s podpisom koncesijske pogodbe za napeljavo 70 km dolgega plinovodnega omrežja za svoj osrednji energent izbrala zemeljski plin. Investicija, v vrednosti 10 milijonov evrov, bo imela pozitivne učinke na lokalno industrijo ...
#
novice, 28. 1. 2016
GIZ za distribucijo zemeljskega plina (GIZ DZP) je 11. decembra 2015 s partnerji organiziral strokovni posvet z naslovom 'Zemeljski plin – varna naložba v prihodnost!'.
#
novice, 18. 12. 2015

Distribucija zemeljskega plina v Sloveniji