Zemeljski plin - za čist zrak

Zemeljski plin je nizkoogljično gorivo, pri uporabi zemeljskega plina nastaja zanemarljiva količina prašnih delcev ter bistveno manj emisij (CO, NOx, …)

Preberite več
Zemeljski plin - zanesljiva oskrba z energijo

Več kot 250 milijonov prebivalcev EU se oskrbuje z zanesljivim virom energije, ki ogreva njihove domove, omogoča lastno proizvodnjo električne energije in se vse več uporablja kot gorivo za pogon avtomobilov.

Biometan - obnovljiv plin

V plinovodnem omrežju se bo transportiralo vedno večji delež obnovljivih plinov (biometan, sintetični plin, vodik).

Preberite več

Aktualno

Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina (v nadaljevanju: GIZ DZP) je julija 2019 podpisalo licenčno pogodbo z nemškim združenjem DVGW.
#
novice, 6. 1. 2020
V zadnjem času je prišlo v Sloveniji do štirih primerov puščanja zemeljskega plina, dogajanje tudi v Gospodarskem interesnem združenju za distribucijo zemeljskega plina (GIZ DZP) spremljamo.
#
novice, 20. 12. 2019
Evropska investicijska banka (EIB) se je zavezala, da od 2021 ne bo več financirala projektov s področja fosilnih goriv. Mednje umešča tudi plin, vendar v nov program financiranja ne spadajo nove inovativne plinske tehnologije z nižjimi emisijami.
#
novice, 28. 11. 2019

Distribucija zemeljskega plina v Sloveniji