Zemeljski plin - za čist zrak

Zemeljski plin je nizkoogljično gorivo, pri uporabi zemeljskega plina nastaja zanemarljiva količina prašnih delcev ter bistveno manj emisij (CO, NOx, …)

Preberite več
Zemeljski plin - zanesljiva oskrba z energijo

Več kot 250 milijonov prebivalcev EU se oskrbuje z zanesljivim virom energije, ki ogreva njihove domove, omogoča lastno proizvodnjo električne energije in se vse več uporablja kot gorivo za pogon avtomobilov.

Biometan - obnovljiv plin

V plinovodnem omrežju se bo transportiralo vedno večji delež obnovljivih plinov (biometan, sintetični plin, vodik).

Preberite več

Aktualno

Komisija je v skladu s pravili EU o državni pomoči odobrila drugi pomemben projekt skupnega evropskega interesa (IPCEI) za podporo raziskavam in inovacijam, prvi industrijski uporabi in izgradnji ustrezne infrastrukture v vrednostni verigi vodika.
#
novice, 6. 10. 2022
Nemški bundestag je sprejel predlog zakona o spodbujanju rabe utekočinjenega zemeljskega plina (20/1742), ki so ga vložile stranke SPD, Bündnis 90/Die Grünen (Zveza 90/Zeleni) in FDP.
#
novice, 24. 6. 2022
Srednjeevropsko plinsko vozlišče (CEGH) je v Avstriji zagnalo platformo CEGH GreenGas za trgovanje z zelenimi plini, kot sta biometan in vodik. Predvidena je postopna širitev v Srednjo in Vzhodno Evropo.
#
novice, 11. 5. 2022

Distribucija zemeljskega plina v Sloveniji