Zemeljski plin - za čist zrak

Zemeljski plin je nizkoogljično gorivo, pri uporabi zemeljskega plina nastaja zanemarljiva količina prašnih delcev ter bistveno manj emisij (CO, NOx, …)

Preberite več
Zemeljski plin - zanesljiva oskrba z energijo

Več kot 250 milijonov prebivalcev EU se oskrbuje z zanesljivim virom energije, ki ogreva njihove domove, omogoča lastno proizvodnjo električne energije in se vse več uporablja kot gorivo za pogon avtomobilov.

Biometan - obnovljiv plin

V plinovodnem omrežju se bo transportiralo vedno večji delež obnovljivih plinov (biometan, sintetični plin, vodik).

Preberite več

Aktualno

Podjetje SmartSim je razvilo digitalne rešitve za spremljanje kakovosti plina pri primešavanju obnovljivih in nizkoogljičnih plinov v plinovodna omrežja. Več o tem pojasnjuje dr. Stefan Rickelt iz podjetja SmartSim, ki je novo tehnologijo razvilo.
#
novice, 29. 4. 2021
V Veliki Britaniji se kar 85 odstotkov gospodinjstev ogreva s plinom iz plinovodnega omrežja. S programom »Gas goes green«, ki bo v petih britanskih plinovodnih omrežjih zemeljski plin postopoma nadomeščal z mešanico vodika in biometana.
#
novice, 9. 4. 2021
Danes je čisti vodik po vsem svetu znan kot brezogljično gorivo, ki lahko pomembno prispeva k uspešnemu spopadanju s podnebnimi spremembami. Podjetje Southern California Gas Co (SoCalGas) je napovedalo, da bo na terenu preizkušalo novo tehnologijo.
#
novice, 17. 3. 2021

Distribucija zemeljskega plina v Sloveniji