Zemeljski plin - za čist zrak

Zemeljski plin je nizkoogljično gorivo, pri uporabi zemeljskega plina nastaja zanemarljiva količina prašnih delcev ter bistveno manj emisij (CO, NOx, …)

Preberite več
Zemeljski plin - zanesljiva oskrba z energijo

Več kot 250 milijonov prebivalcev EU se oskrbuje z zanesljivim virom energije, ki ogreva njihove domove, omogoča lastno proizvodnjo električne energije in se vse več uporablja kot gorivo za pogon avtomobilov.

Biometan - obnovljiv plin

V plinovodnem omrežju se bo transportiralo vedno večji delež obnovljivih plinov (biometan, sintetični plin, vodik).

Preberite več

Aktualno

SAGAT SpA, družba za upravljanje Letališča Torino, in Skupina Snam sta prek svoje hčerinske družbe Renovit, specializirane za energetsko učinkovitost podpisali nezavezujoč dogovor za izgradnjo sistema vodikovih gorivnih celic na Letališču Torino.
#
novice, 18. 1. 2022
Zveza strojnih inženirjev Slovenije s soorganizatorji organizira že tradicionalno mednarodno konferenco »Plin in plinske tehnologije 2021«, ki se bo 22. oktobra odvijala v Grand Hotel Union v Ljubljani.
#
novice, 18. 10. 2021
Skladno s slovenskimi in EU cilji glede izpustov in uporabe obnovljivih virov energije prinaša nova slovenska zakonodaja usmeritve tudi za plinovodna omrežja.
#
novice, 22. 9. 2021

Distribucija zemeljskega plina v Sloveniji