Zemeljski plin - za čist zrak

Zemeljski plin je nizkoogljično gorivo, pri uporabi zemeljskega plina nastaja zanemarljiva količina prašnih delcev ter bistveno manj emisij (CO, NOx, …)

Preberite več
Zemeljski plin - zanesljiva oskrba z energijo

Več kot 250 milijonov prebivalcev EU se oskrbuje z zanesljivim virom energije, ki ogreva njihove domove, omogoča lastno proizvodnjo električne energije in se vse več uporablja kot gorivo za pogon avtomobilov.

Biometan - obnovljiv plin

V plinovodnem omrežju se bo transportiralo vedno večji delež obnovljivih plinov (biometan, sintetični plin, vodik).

Preberite več

Aktualno

Srednjeevropsko plinsko vozlišče (CEGH) je v Avstriji zagnalo platformo CEGH GreenGas za trgovanje z zelenimi plini, kot sta biometan in vodik. Predvidena je postopna širitev v Srednjo in Vzhodno Evropo.
#
novice, 11. 5. 2022
Sedanja kriza opozarja na ključen pomen zanesljivega in odpornega energetskega sistema za zaščito državljanov in gospodarstev EU. Razpršitev dobavnih poti in virov je bistvenega pomena: tu nastopijo terminali za UZP.
#
novice, 10. 5. 2022
Britansko plinovodno omrežje bo s prihodnjim letom nared za dodajanje vodika zemeljskemu plinu po vsej državi. Po najnovejših načrtih bo domača proizvodnja vodika povečala zanesljivost oskrbe gospodinjstev z energijo.
#
novice, 1. 3. 2022

Distribucija zemeljskega plina v Sloveniji