Zemeljski plin - za čist zrak

Zemeljski plin je nizkoogljično gorivo, pri uporabi zemeljskega plina nastaja zanemarljiva količina prašnih delcev ter bistveno manj emisij (CO, NOx, …)

Preberite več
Zemeljski plin - zanesljiva oskrba z energijo

Več kot 250 milijonov prebivalcev EU se oskrbuje z zanesljivim virom energije, ki ogreva njihove domove, omogoča lastno proizvodnjo električne energije in se vse več uporablja kot gorivo za pogon avtomobilov.

Biometan - obnovljiv plin

V plinovodnem omrežju se bo transportiralo vedno večji delež obnovljivih plinov (biometan, sintetični plin, vodik).

Preberite več

Aktualno

Zaživela je nova spletna stran www.cng.si, ki je namenjena informiranju o stisnjenem zemeljskem plinu (CNG). Spletna stran je zasnovana na način, da na enem mestu zajema od osnovnih do zahtevnejših vsebin o stisnjenem zemeljskem plinu.
#
novice, 26. 11. 2020
Vseh 13 operaterjev distribucijskega sistema zemeljskega plina je že objavilo nova sistemska obratovalna navodila za distribucijske sisteme zemeljskega plina.
#
novice, 19. 11. 2020
Pula je bogatejša za 20 novih avtobusov na stisnjen zemeljski plin (CNG), ki so okolju prijazni in sodobno opremljeni. Zanje je začela obratovati tudi novo zgrajena CNG polnilnica.
#
novice, 28. 8. 2020

Distribucija zemeljskega plina v Sloveniji