Zemeljski plin - za čist zrak

Zemeljski plin je nizkoogljično gorivo, pri uporabi zemeljskega plina nastaja zanemarljiva količina prašnih delcev ter bistveno manj emisij (CO, NOx, …)

Preberite več
Zemeljski plin - zanesljiva oskrba z energijo

Več kot 250 milijonov prebivalcev EU se oskrbuje z zanesljivim virom energije, ki ogreva njihove domove, omogoča lastno proizvodnjo električne energije in se vse več uporablja kot gorivo za pogon avtomobilov.

Biometan - obnovljiv plin

V plinovodnem omrežju se bo transportiralo vedno večji delež obnovljivih plinov (biometan, sintetični plin, vodik).

Preberite več

Aktualno

Zveza strojnih inženirjev Slovenije s soorganizatorji organizira že tradicionalno mednarodno konferenco »Plin in plinske tehnologije 2021«, ki se bo 22. oktobra odvijala v Grand Hotel Union v Ljubljani.
#
novice, 18. 10. 2021
Skladno s slovenskimi in EU cilji glede izpustov in uporabe obnovljivih virov energije prinaša nova slovenska zakonodaja usmeritve tudi za plinovodna omrežja.
#
novice, 22. 9. 2021
GIZ DZP je podpisal licenčno pogodbo z nemškim združenjem DVGW, s katero je pridobil pravico do distribucije slovenskega delovnega zvezka DVGW G 600: "Tehnična pravila za plinske napeljave – DVGW-TRGI 2018" v Sloveniji.
#
novice, 4. 6. 2021

Distribucija zemeljskega plina v Sloveniji