Zemeljski plin - za čist zrak

Zemeljski plin je nizkoogljično gorivo, pri uporabi zemeljskega plina nastaja zanemarljiva količina prašnih delcev ter bistveno manj emisij (CO, NOx, …)

Preberite več
Zemeljski plin - zanesljiva oskrba z energijo

Več kot 250 milijonov prebivalcev EU se oskrbuje z zanesljivim virom energije, ki ogreva njihove domove, omogoča lastno proizvodnjo električne energije in se vse več uporablja kot gorivo za pogon avtomobilov.

Biometan - obnovljiv plin

V plinovodnem omrežju se bo transportiralo vedno večji delež obnovljivih plinov (biometan, sintetični plin, vodik).

Preberite več

Aktualno

Agencija RS za okolje je sprejela Odlok o odločitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka, s katerim je v aglomeracijo Maribor vključila še območje občine Miklavž na Dravskem polju. Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka se ...
#
novice, 3. 12. 2018
Občina Grosuplje je aprila letos sprejela občinski odlok za uvedbo oskrbe gospodinjstev, občinskih stavb in gospodarskih subjektov z zemeljskim plinom. O razlogih za uvedbo tega energenta, gradnji plinovodnega omrežja in prihodnjih načrtih smo se ...
#
novice, 2. 11. 2017
Občina Idrija je s podpisom koncesijske pogodbe za napeljavo 70 km dolgega plinovodnega omrežja za svoj osrednji energent izbrala zemeljski plin. Investicija, v vrednosti 10 milijonov evrov, bo imela pozitivne učinke na lokalno industrijo ...
#
novice, 28. 1. 2016

Distribucija zemeljskega plina v Sloveniji