Poročilo o rešenih zadevah - za leto 2014

Postopek za obravnavo pritožb odjemalcev zemeljskega plina
(na podlagi 42. a člena Energetskega zakona – EZ oziroma 157. člena Energetskega zakona – EZ-1)

V okviru Gospodarskega interesnega združenja za distribucijo zemeljskega plina, g. i. z., Verovškova 62, 1000 Ljubljana (GIZ DZP, g.i.z.) spodaj našteti dobavitelji zemeljskega plina v primeru nestrinjanja gospodinjskega odjemalca z odločitvijo o reklamaciji zagotavljajo pregleden, enostaven in brezplačen postopek za obravnavo pritožb gospodinjskih odjemalcev v zvezi z izvajanjem pogodb o dobavi zemeljskega plina. O pritožbah odloča s strani združenja imenovana neodvisna oseba.

Pritožbo na Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina, g.i.z. lahko oddajo odjemalci, ki imajo sklenjene pogodbe o dobavi z naslednjimi dobavitelji zemeljskega plina:

 • ADRIAPLIN, Podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o. Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana
 • DOMPLAN, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
 • ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje
 • JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova 62 , 1000 Ljubljana
 • ISTRABENZ PLINI Plini in plinske tehnologije, d.o.o., Sermin 8/a, 6000 Koper
 • JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o., Partizanska pot 12, 2380 Slovenj Gradec
 • JEKO - IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, javno komunalno podjetje Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice
 • LOŠKA KOMUNALA oskrba z vodo in plinom, d.d., Kidričeva cesta 43a, 4220 Škofja Loka
 • KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o., Koroška 37/b, 3320 Velenje
 • Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika
 • MESTNI PLINOVODI distribucija plina d.o.o., Kolodvorska 2, 6000 Koper
 • PLINARNA MARIBOR družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor
 • JAVNO PODJETJE PLINOVOD SEVNICA, Trg svobode 9, 8290 Sevnica

V letu 2014 združenje oziroma imenovana oseba v obravnavo ni prejela nobene pritožbe. Ker so bili v predhodnem letu že zaključeni vsi postopki v zvezi s pritožbami, prejetimi v letih 2012 in 2013, v letu 2014 imenovana oseba ni obravnavala nobene pritožbe.

 

V Ljubljani, 23. 1. 2015

mag. Urban Odar
direktor GIZ DZP, g.i.z

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.