Objavljena so nova sistemska obratovalna navodila za zemeljski plin

V Sloveniji se distribucija zemeljskega plina izvaja v 82 slovenskih občinah. Na distribucijska plinovodna omrežja je bilo konec leta 2019 priključeno preko 135.000 odjemalcev. V skladu z energetsko zakonodajo morajo operaterji distribucijskih sistemov, ki izvajajo distribucijo zemeljskega plina, pripraviti sistemska obratovalna navodila (v nadaljevanju: SON) in jih objaviti v Uradnem listu. Pred objavo pa morajo  za SON pridobiti tudi soglasje regulatorja trga,  Agencije za energijo.

SON je izredno pomemben akt tako za odjemalce zemeljskega plina, kot tudi za operaterje distribucijskih sistemov. S tem aktom se namreč med drugim določajo tehnični in drugi pogoji za varno obratovanje distribucijskega sistema z namenom zanesljive in kakovostne oskrbe z zemeljskim plinom. SON ureja tudi splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina, ki urejajo predvsem pravice in obveznosti odjemalcev v zvezi z merjenjem odjema, določitvijo obračunskih količin, izvajanjem obračuna in poračuna.

SON podrobneje ureja tudi področje priključitve na distribucijski sistem. Pravico do priključitve na distribucijski sistem ima vsaka oseba, ki je lastnik stavbe ali pa jo namerava zgraditi in bo imela  naprave, z uporabo katerih bo postala uporabnik. Pravica do priključitve na določenem priključnem mestu, z določenim priključkom se pridobi z dokončnostjo soglasja za priključitev in ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v soglasju za priključitev ter se izvršuje na način, določen v pogodbi o priključitvi in soglasju za priključitev.

V primeru, da je lastnik priključka operater distribucijskega sistema, le ta v času izdaje soglasja  izvede oceno ekonomske upravičenosti priključitve. V primeru da, je priključitev ekonomsko upravičena, vse stroške izgradnje priključka nosi operater distribucijskega sistema.

Akt je za vse uporabnike distribucijskega sistema zemeljskega plina oblikovan pregledno, objektivno in nediskriminatorno ter je usklajen z veljavno zakonodajo, predpisi in veljavnimi tehničnimi standardi.

 

Objavljena sistemska obratovalna navodila v Uradnih listih:

 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Občine Tržič, Občine Radovljica, Občine Beltinci, Občine Rogatec, Občine Odranci, Občine Trzin, Občine Mengeš, Občine Domžale, Občine Turnišče, Občine Vodice, Občine Komenda, Občine Slovenska Bistrica, Občine Slovenske Konjice, Občine Gornja Radgona, Občine Cerklje na Gorenjskem, Občine Šenčur – 3. ožje območje, Občine Škofja Loka, Občine Dobrovnik – ožje območje, Občine Idrija, Občine Sežana, Občine Dravograd, Občine Muta, Občine Ravne na Koroškem, Občine Prevalje, Občine Šmarje pri Jelšah, Občine Mežica in Občine Črna na Koroškem Uradni list RS 117/20
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer Uradni list RS 102/20
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Celje Uradni list RS 101/20
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografski območji Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj Uradni list RS 91/20
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Slovenj Gradec Uradni list RS 91/20
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Kranj, Občine Naklo in Občine Šenčur – 1., 2. in 4. območje Uradni list RS 72/20
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko območje Občine Žirovnica Uradni list RS 72/20
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko območje Občine Vrhnika Uradni list RS 14/20
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko območje Občine Jesenice Uradni list RS 10/20
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Maribor, Občine Hoče-Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Ruše, Občine Rače-Fram in Občine Šentilj Uradni list RS 10/20
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko območje Občine Sevnica Uradni list RS 6/20
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Mestne občine Ptuj, Občine Vojnik, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur, Občine Gorje, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Mestne občine Murska Sobota, Občine Ormož, Občine Hrastnik brez Podkraja, Občine Središče ob Dravi, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Zreče in Občine Žalec Uradni list RS 6/20
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Novo mesto, Občine Litija ter območje naselja Podkraj v Občini Hrastnik Uradni list RS 82/19

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.