Kako se ogreva 195 milijonov evropskih gospodinjstev?

Gospodinjstva po Evropi uporabljajo energijo v različne namene. Poleg ogrevanja prostorov, ki predstavlja najvišji delež končne rabe energije, se energija v gospodinjstvih uporablja še za hlajenje prostorov, pripravo tople sanitarne vode, kuhanje, razsvetljavo, delovanje električnih aparatov ter drugo končno uporabo. Med različnimi viri za ogrevanje prostorov pa ima v Evropi zemeljski plin najvišji delež, ki znaša 38 odstotkov.

V obdobju od leta 2010 do leta 2019 se je skupno število gospodinjstev v Evropski uniji (EU) povečalo za sedem odstotkov. Leta 2019 je tako bilo v EU 27 kar 195 milijonov gospodinjstev s povprečno 2,3 člana na gospodinjstvo.

Gospodinjstva EU največ energije uporabijo za ogrevanje prostorov svojih domov, in sicer 63,6 % končne rabe energije. Za vse ostale namene uporabijo bistveno manj energije, in sicer 14,8 % za pripravo tople sanitarne vode, 14,1 % za razsvetljavo ter pogon gospodinjskih aparatov, 6,1 % za kuhanje, 0,4 % za hlajenje ter 1 % za drugo.

Slika 1: Namen uporabe končne energije v gospodinjstvih EU
Slika 1: Namen uporabe končne energije v gospodinjstvih EU

Ogrevanje prostorov

Najmanjši delež energije, porabljene za ogrevanje prostorov, je na Malti (20,4 %), Portugalskem (28,2 %) in v Španiji (43,1 %). Najvišji delež pa je v Luksemburgu (78,7 %), Belgiji (73,5 %), Estoniji (72,7 %).

Tabela 1: Delež porabe končne energije po EU državah za namen ogrevanja prostorov

Država Delež porabe končne energije za namen ogrevanja prostorov
Belgija 73,5 %
Bolgarija 52,8 %
Češka 68,5 %
Danska 62,5 %
Nemčija 66,0 %
Estonija 72,7 %
Irska 60,5 %
Grčija 54,5 %
Španija 43,1 %
Francija 64,9 %
Hrvaška 68,3 %
Italija 66,6 %
Ciper 35,4 %
Latvija 66,0 %
Litva 70,3 %
Luksemburg 78,7 %
Madžarska 71,7 %
Malta 20,4 %
Nizozemska 63,4 %
Avstrija 69,0 %
Poljska 65,3 %
Portugalska 28,2 %
Romunija 62,9 %
Slovenija 61,2 %
Slovaška 67,1 %
Finska 66,9 %
Švedska 54,8 %

195 milijonov gospodinjstev EU uporablja različne vire energije za potrebe ogrevanja. Največji delež med viri za ogrevanje prostorov ima zemeljski plin in sicer znaša ta delež 38 %.

Slika 2: Viri energije za ogrevanje prostorov
Slika 2: Viri energije za ogrevanje prostorov

Tabela 2: Države z največjimi deležem ogrevanja prostorov z zemeljskim plinom

Država Delež ogrevanja z zemeljskim plinom
Belgija 47,1 %
Nemčija 48,1 %
Italija 58,4 %
Luksemburg 54,6 %
Madžarska 56,3 %
Nizozemska 86,2 %
Slovaška 65,4 %

V Sloveniji je delež ogrevanja prostorov z zemeljskim plinom 12,5 %, kar je manj od vseh sosednjih držav (Avstrija: 26,2 % , Hrvaška: 21,9 %, Madžarska: 56,3 %, Italija: 58,4 %).

Ogrevanje vode (priprava tople sanitarne vode)

Najmanjši delež energije, porabljene za ogrevanje vode (priprava tople sanitarne vode), je v Luksemburgu (7,6 %), Latviji (8,9 %) in na Hrvaškem (10 %), najvišji pa na Malti (25,4 %), Cipru (23,9 %) in Danskem (21,3 %).

Tabela 3: Delež porabe končne energije EU držav za namen ogrevanje vode (priprava tople sanitarne vode)

Država Delež porabe končne energije za namen ogrevanja vode
Belgija 11,9 %
Bolgarija 18,0 %
Češka 17,0 %
Danska 21,3 %
Nemčija 16,9 %
Estonija 11,8 %
Irska 19,1 %
Grčija 15,2 %
Španija 17,0 %
Francija 11,3 %
Hrvaška 10,0 %
Italija 12,4 %
Ciper 23,9 %
Latvija 18,5 %
Litva 8,9 %
Luksemburg 7,6 %
Madžarska 12,8 %
Malta 25,4 %
Nizozemska 16,7 %
Avstrija 14,8 %
Poljska 16,4 %
Portugalska 17,4 %
Romunija 13,5 %
Slovenija 16,8 %
Slovaška 14,0 %
Finska 15,1 %
Švedska 14,1 %

Viri za namen ogrevanja vode so zelo podobni kot pri namenu ogrevanja prostorov, pri čemer ima zemeljski plin še nekaj večji delež.

Slika 3: Viri energije za ogrevanje vode (priprava sanitarne tople vode)
Slika 3: Viri energije za ogrevanje vode (priprava sanitarne tople vode)

Zanimivo je, da v Španiji pri ogrevanju prostorov zemeljski plin zagotavlja 19, 5 % potreb, medtem ko je pri ogrevanju vode (priprava sanitarne tople vode) delež zemeljskega plina kar 45,6 %.

Tabela 4: Države z največjimi deležem ogrevanja vode z zemeljskim plinom

Država Delež ogrevanja vode z zemeljskim plinom
Belgija 48,9 %
Nemčija 49,3 %
Španija 45,6 %
Italija 65,0 %
Luksemburg 56,3 %
Nizozemska 89,3%
Romunija 54,5 %
Slovaška 47,9 %

V Sloveniji je delež ogrevanja vode z zemeljskim plinom 12,5 %, kar je manj od vseh sosednjih držav (Avstrija: 17,6 % , Hrvaška: 37,6 %, Madžarska: 38,4 %, Italija: 65,0 %).

Za Nemčijo lahko preverite še druge podatke tukaj >

Vir: Evropska komisija in Eurostat.

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.