Slovenske izdaje tehničnih pravil DVGW

Tehnična pravila DVGW se v Sloveniji že več desetletij uporabljajo na področju distribucije plina in notranjih plinskih napeljav v stavbah. Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina (GIZ DZP, g. i. z.) je v sodelovanju z Nemškim združenjem za plin in vodo DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.) in priznanimi slovenskimi strokovnjaki pripravilo slovenske izdaje tehničnih pravil DVGW.

Nemško združenje DVGW in njegovih skoraj 14.000 članov je tehnično-znanstveno združenje na področju oskrbe z vodo in zemeljskim plinom. Že več kot 150 let predpisuje tehnične standarde za varno in zanesljivo oskrbo z vodo in plinom, aktivno spodbuja izmenjavo idej in informacij na področjih vode in plina ter motivira za nadaljnji razvoj stroke s pripomočki, pomembnimi za prakso.

GIZ DZP in nemško združenje DVGW sta sklenila licenčno pogodbo, ki GIZ DZP daje pravico do prevajanja tehničnih pravil DVGW »Plin« v slovenščino ter njihovo uporabo in prodajo v Sloveniji. Trenutno so na voljo naslednje izdaje tehničnih pravil v slovenskem jeziku:

  Izdaja Naslov delovnega zvezka Število strani
G 614-1 2014 Nadzemni plinski cevovodi na industrijskih območjih za priključnim mestom; načrtovanje, gradnja, preverjanje in dajanje v obratovanje 41
G 614-2 2014 Nadzemni plinski cevovodi na industrijskih območjih za priključnim mestom; obratovanje in vzdrževanje 22
G 617 2018 Osnove za izračun dimenzioniranja inštalacije za plinske napeljave 36
G 600 2018 Tehnična pravila za plinske napeljave (DVGW-TRGI) 307
G 495 2015 Plinske napeljave – vzdrževanje in obratovanje 53
G 465-1 2019 Preverjanje plinovodnih omrežij z delovnim tlakom do 16 bar 18
G 465-3 2019 Netesna mesta na cevovodih v plinovodnih omrežjih – lokalizacija, klasifikacija, sanacija netesnih mest 15

Navedene delovne zvezke je možno naročiti tukaj.

Z novimi prevodi bodo slovenski plinski stroki na voljo najnovejše in najbolj izpopolnjene rešitve na tem področju, kar je za nadaljnji razvoj te dejavnosti zelo pomembno.

Do konca leta bodo na voljo še dodatna tehnična pravila DVGW v slovenskem jeziku. Med drugimi bodo predvidoma na voljo tudi nekateri delovni zvezki, ki so zelo pomembni za preobrazbo plinovodnih sistemov za distribucijo drugih plinov (biometan, vodik):

  • Načrt prilagoditve plinovodnih omrežij – Priročnik 2023
  • G 685 Del 1 »Obračun plina – Osnove ugotavljanja porabe energije«
  • G 685 Del 2 »Obračun plina – Zgornja kurilnost«
  • G 685 Del 3 »Obračun plina – Volumen v normnem stanju«
  • G 685 Del 4 »Obračun plina – Ugotavljanje porabe energije na podlagi števčnega stanja«
  • G 685 Del 5 »Obračun plina – Ugotavljanje porabe energije na podlagi obremenitvenega profila«
  • G 685 Del 6 »Obračun plina – Stisljivost (število K)«
  • G 685 Del 7 »Obračun plina – Določanje razlike«

Kot zanimivost naj dodamo, da imajo sedaj nekateri delovni zvezki že oznako »H2 ready«, kar nakazuje smer razvoja distribucijskih plinovodnih omrežij.

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.