Slovenska tehnična pravila za plinske napeljave, G 600 DVGW-TRGI 2018

Združenje DVGW je tehnično-znanstveno združenje na področju oskrbe z vodo in plinom, ki že več kot 150 let predpisuje tehnične standarde za varno in zanesljivo oskrbo z vodo in plinom, aktivno spodbuja izmenjavo idej in informacij na področjih vode in plina ter motivator za nadaljnji razvoj stroke s pomembnimi pripomočki za prakso. DVGW ima skoraj 14.000 članov ter je gospodarsko neodvisno, politično nevtralno in zavezano k dobrobiti celotne skupnosti.
 
Tehnična pravila DVGW so osrednji instrument, s katerim združenje DVGW izpolnjuje namen in naloge določene v svojem statutu. Na osnovi zakonskih določil so znotraj tehničnih pravil DVGW definirane zlasti varnostno-tehnične, higienske, okoljevarstvene, za uporabo primerne in za potrošnike varne zahteve glede oskrbe in uporabe zemeljskega plina in vode. DVGW s svojimi tehničnimi pravili izpolnjuje lastno odgovornost, ki jo je zakonodajalec dodelil komunalnemu gospodarstvu za področje tehnične varnosti, higiene, varstva okolja in potrošnikov.
 
S tem delovnim zvezkom so v Nemčiji na nacionalni ravni implementirali zahteve evropskega funkcionalnega standarda SIST EN 1775 »Oskrba s plinom - plinovod za stavbe - maksimalno dovoljen delovni tlak nižji ali enak 5 bar - Funkcionalna priporočila«, zahteve CEN/TR 1749 »Evropski priročnik za razvrščanje plinskih aparatov glede na način dovajanja zgorevalnega zraka in odvajanja dimnih plinov (tipi)« in CENTR 16940 »Gospodinjske plinske naprave - priporočila za varnost«. 
 
Tehnična pravila za plinske napeljave (DVGW-TRGI) veljajo za projektiranje, gradnjo, predelave, vzdrževanje in obratovanje plinskih napeljav, ki obratujejo s plini po delovnem zvezku DVGW G 260 – z izjemo utekočinjenega naftnega plina - v stavbah in na zemljiščih z delovnimi tlaki do 0,1 MPa (1 bar). Tehnična pravila veljajo za območje, ki se začne za glavno plinsko zaporno pipo in se konča pri odvodu dimnih plinov na prosto. Delovni zvezek vsebuje 5 poglavij:
Splošno, pojmi,
Plinske inštalacije,
Dimenzioniranje plinskih inštalacij,
Namestitev plinskih aparatov/naprav/trošil,
Obratovanje in vzdrževanje.
 
GIZ DZP je prevedel že verzijo tehničnega pravila G 600 DVGW-TRGI 2008. Trenutno je priprava slovenskega tehničnega pravila G 600 DVGW-TRGI 2018 v teku, kar je obsežna in zahtevna naloga, saj nemška različica obsega kar 302 strani. Pri tem ne gre zgolj za prevod, kot v predhodni različici, ampak tudi za harmonizacijo, kar pomeni, da se bo to tehnično pravilo lahko popolnoma uporabljalo v Sloveniji. Novosti v zvezi s pripravo bodo objavljena na spletni strani združenja.
 
 

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.