Prvo zeleno vodikovo omrežje za ogrevanje domov

Projekt H100 Fife na vzhodni obali Škotske predstavlja mejnik pri zniževanju toplogrednih plinov, ki hkrati lokalnim prebivalcem omogoča, da se aktivno vključijo v ta revolucionaren korak k prehodu na nizkoogljično gospodarstvo.

Nosilec projekta je podjetje SGN, ki distribuira zemeljski in zeleni plin gospodinjstvom ter poslovnim uporabnikom na Škotskem in jugu Anglije. Dolžina njihovega omrežja je 74.000 km, podjetje pa oskrbuje šest milijonov odjemalcev. SGN je eno prvih podjetij v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske, ki so na svoje omrežje priključili obrate za proizvodnjo biometana. Danes je na njihovo omrežje priključenih že 35 tovrstnih obratov, enajst pa jih še načrtujejo.

Slika 1: Območje, ki ga pokriva plinovodno omrežje podjetja SGN
Slika 1: Območje, ki ga pokriva plinovodno omrežje podjetja SGN

V Levenmouthu na vzhodni obali Škotske razvijajo prvo vodikovo omrežje na svetu, ki bo leta 2022 v domove pripeljalo sto odstotno obnovljiv vodik in zagotovilo brezogljičen vir energije za ogrevanje in kuhanje. V prvi fazi projekta bodo na omrežje s čistim plinom, ki bo proizveden v elektroliznem obratu z napajanjem iz bližnje morske vetrne turbine, priključili približno 300 gospodinjstev.  

Sredstva za sofinanciranje projekta bodo pridobili iz letnega razpisa za inovacije v omrežje regulatorja trga in od škotske vlade. Preostala sredstva pa bodo pripevali podjetje SGN in še trije drugi britanski distributerji plina.

Slika 2: Prikaz projekta H100 Fife
Slika 2: Prikaz projekta H100 Fife

To je prvi projekt, ki se bo napajal s čisto energijo, s pomočjo katere bo nastajal vodik za ogrevanje domov. Sistem bo zasnovan in zgrajen v skladu z merili varnosti in zanesljivosti, kakršni veljajo za obstoječe plinsko omrežje. Enota za shranjevanje na lokaciji obrata bo zagotavljala dovolj vodika, da bo oskrba potekala nemoteno tudi pri najnižjih zunanjih temperaturah.

Slika 3: Omrežje z vodikom v Levenmouthu
Slika 3: Omrežje z vodikom v Levenmouthu

Informacije za prebivalce

Namen projektom H100 Fife je tudi povečati zanimanje uporabnikov za nove rešitve ogrevanja z vodikom ter za druge sisteme nizkoogljičnega ogrevanja.

Tako bodo prebivalci Levenmoutha aktivno vključeni v središče razvoja sistemov za ogrevanje z vodikom. Zainteresirana gospodinjstva se bodo v projekt vključevala prostovoljno, kar pomeni, da se bodo lahko odločili za prehod na vodik ali pa se še naprej ogrevali z zemeljskim plinom. Zgrajen bo tudi demonstracijski objekt, v katerem si bodo uporabniki lahko ogledali in se seznanili z napravami za ogrevanje domov z vodikom.

Za prvih 300 uporabnikov, ki se bodo vključile v projekt, bodo zagotovili brezplačen priključek za vodik, brezplačne naprave za ogrevanje z vodikom in brezplačno vzdrževanje za celotno obdobje trajanja projekta. Stroški ogrevanja z vodikom bodo zanje enaki kot bi bili pri ogrevanju z zemeljskim plinom.

Posveti pred začetkom projekta 

Pred oddajo vloge za izvedbo projekta z načrtovano proizvodnjo in shranjevanjem vodika ter izgradnjo demonstracijskega objekta si izvajalci projekta želijo sodelovanja z lokalno skupnostjo. Zaradi tega so postavili informativno spletno stran, kjer lahko potencialni uporabniki najdejo več informacij o projektu in oddajo komentarje.

Časovni načrt

Načrte za projekt je odobrila britanska vladna agencija Ofgem, v teku je odobritev lokalnega partnerja, gradnja pa se bo začela v letu 2021. Lokalno skupnost v Levenmouthu bo sproti obveščena o poteku projekta. V letu 2022 bodo odprli demonstracijski objekt za ogrevanje z vodikom, vodikovo omrežje pa bo začelo delovati še istega leta. Projekt bo deloval štiri leta in pol, in sicer do marca 2027. 

Kombinacija čiste energije

Če vodik ustvarimo s pomočjo obnovljivega vira energije, to pomeni, da nimamo opravka z izpusti ogljika niti pri njegovi proizvodnji niti pri zgorevanju, to pa je prilagodljiv in najučinkovitejši način ogrevanja v okviru spopadanja s podnebnimi spremembami. Gre za kombinacijo čiste energije, ki je lahko prava pot do cilja ničelnih izpustov do leta 2045 oziroma 2050, ki se bo začela v Levenmouthu.

Vir: SGN

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.