Poročilo o rešenih zadevah - za leto 2013

Postopek za obravnavo pritožb odjemalcev zemeljskega plina
(na podlagi 42. a člena Energetskega zakona)

V okviru Gospodarskega interesnega združenja za distribucijo zemeljskega plina, g. i. z., Verovškova 62, 1000 Ljubljana (GIZ DZP, g.i.z.) spodaj našteti dobavitelji zemeljskega plina v primeru nestrinjanja gospodinjskega odjemalca z odločitvijo o reklamaciji zagotavljajo pregleden, enostaven in brezplačen postopek za obravnavo pritožb gospodinjskih odjemalcev v zvezi z izvajanjem pogodb o dobavi zemeljskega plina. O pritožbah odloča s strani združenja imenovana neodvisna oseba.

Pritožbo na Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina, g.i.z. lahko oddajo odjemalci, ki imajo sklenjene pogodbe o dobavi z naslednjimi dobavitelji zemeljskega plina:

 • ADRIAPLIN, Podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o. Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana
 • DOMPLAN, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
 • ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje
 • JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova 62 , 1000 Ljubljana
 • ISTRABENZ PLINI Plini in plinske tehnologije, d.o.o., Sermin 8/a, 6000 Koper
 • JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o., Partizanska pot 12, 2380 Slovenj Gradec
 • JEKO - IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, javno komunalno podjetje Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice
 • LOŠKA KOMUNALA oskrba z vodo in plinom, d.d., Kidričeva cesta 43a, 4220 Škofja Loka
 • KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o., Koroška 37/b, 3320 Velenje
 • Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika
 • MESTNI PLINOVODI distribucija plina d.o.o., Kolodvorska 2, 6000 Koper
 • PLINARNA MARIBOR družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor
 • JAVNO PODJETJE PLINOVOD SEVNICA, Trg svobode 9, 8290 Sevnica

V letu 2013 je imenovana oseba v obravnavo prejela štiri pritožbe, in sicer zoper naslednje dobavitelje zemeljskega plina:

 • MESTNI PLINOVODI distribucija plina d.o.o., Kolodvorska 2, 6000 Koper (ena pritožba);
 • PLINARNA MARIBOR družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor (ena pritožba);
 • JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova 62 , 1000 Ljubljana (dve pritožbi).

Poleg tega so bile v obravnavi še tri pritožbe, ki jih je imenovana oseba v obravnavo prejela leta 2012 in so bile z zaključkom koledarskega leta 2012 še v obravnavi, kot to izhaja tudi iz poročila za leto 2012.

Vsi postopki z navedenimi pritožbami so bili v letu 2013 zaključeni.

Postopka zoper dobavitelja PLINARNA MARIBOR družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.o.o., Maribor sta bila zaključena, in sicer je bila ena pritožba zavržena, ker ni šlo za spor iz naslova izvajanja pogodbe o dobavi zemeljskega plina, temveč za spor s področja storitev sistemskega operaterja, druga pritožba pa je bila zavržena, ker ni bila vložena s strani gospodinjskega odjemalca, temveč s strani samostojnega podjetnika; kljub temu je bila v zadevi predlagana mirna rešitev spora, ki jo je odjemalec vzel na znanje in se bo o njej odločil upoštevaje morebiten prehod na novo vrsto energenta.

Postopki zoper JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Ljubljana, so bili zaključeni, in sicer en postopek z zavrženjem pritožbe, ker ni šlo za spor iz naslova izvajanja pogodbe o dobavi zemeljskega plina, temveč za spor s področja storitev sistemskega operaterja; en postopek je bil ustavljen, saj je odjemalec poravnal sporne obveznosti ter zamenjal dobavitelja; ena pritožba pa je bila zavržena kot nedovoljena, ker je o sporu med strankama o zadevi že tekel sodni postopek.

Postopek zoper dobavitelja ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d.o.o., Celje, je bil v soglasju s strankama ustavljen.

Postopek zoper dobavitelja MESTNI PLINOVODI distribucija plina d.o.o., Kolodvorska 2, 6000 Koper se je končal s sklenitvijo sporazuma o mirni rešitvi spora, sklenjenega med obema strankama s posredovanjem imenovane osebe.

Skupaj je bilo tako v letu 2013 zaključenih sedem postopkov, od tega so bile tri pritožbe prejete v letu 2012 in štiri v letu 2013.

 

V Ljubljani, 20.2.2014

 

mag. Urban Odar
direktor GIZ DZP, g.i.z

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.