Informacija gospodinjskim odjemalcem zemeljskega plina o zagotavljanju postopka za obravnavo pritožb

Na podlagi 175 člena Energetskega zakona - Uradni list RS. Št 17/2014; EZ-1

Opis postopka za obravnavo pritožb odjemalcev (.pdf)

V zvezi z domnevnimi kršitvami dobavitelja pri izvajanju pogodbe o dobavi zemeljskega plina lahko gospodinjski odjemalec:

 1. Najprej vloži reklamacijo pri svojem dobavitelju zemeljskega plina.
   
 2. V primeru nestrinjanja z odločitvijo dobavitelja o reklamaciji lahko poda pritožbo na imenovano osebo, in sicer tako, da jo naslovi na Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina, g. i. z., Verovškova 62, 1000 Ljubljana (GIZ DZP, g.i.z.), v okviru katerega spodaj našteti dobavitelji v primeru nestrinjanja gospodinjskega odjemalca z odločitvijo o reklamaciji zagotavljajo pregleden, enostaven in brezplačen postopek za obravnavo pritožb gospodinjskih odjemalcev v zvezi z izvajanjem pogodb o dobavi zemeljskega plina.

  Pritožba se odda na združenje, in sicer na elektronski naslov: info@giz-dzp.si ali pisno na naslov: Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina, g.i.z., Verovškova 62, 1000 Ljubljana. O Vaši pritožbi bo odločala s strani združenja imenovana neodvisna oseba. Združenje bo Vašo pritožbo posredovalo imenovani osebi. V primeru, da je imenovanih oseb več, bo Vaša pritožba posredovana imenovani osebo po abecednem vrstnem redu imenovanih oseb, glede na čas prejema pritožbe.

  Pritožbo lahko vložite v zvezi z dobavo zemeljskega plina. Morebitnih omejitev glede višine sporne terjatve ni. Postopki, ki jih odjemalcem zagotavlja združenje, se lahko začnejo po dobaviteljevi odločitvi o reklamaciji, ki jo je odjemalec podal neposredno pri dobavitelju. Odjemalec lahko začne s postopkom pri združenju tudi, če dobavitelj o njegovi reklamaciji ni odločil v roku, določenem v vsakokrat veljavnem zakonu, ki ureja varstvo potrošnikov. Ker se postopek pred imenovano osebo in morebitni sodni postopki izključujejo, postopek za obravnavo pritožb, ki ga zagotavlja združenje, ni mogoč, če je v zvezi z zadevo že v teku sodni postopek. Če pritožba ni v zvezi z dobavo zemeljskega plina, temveč se nanaša na drugo področje (področje distribucije zemeljskega plina, drugi energenti in podobno), pritožba na združenje ni možna.

  Postopek se načeloma vodi pisno (izmenjava vlog med strankami), po potrebi tudi po telefonu, izjemoma se izvede tudi osebno srečanje.

  Imenovana oseba lahko pritožbi ugodi, ali pa jo zavrne če je neutemeljena oziroma zavrže, če ne gre za pritožbo v zvezi z dobavo zemeljskega plina. Vrste pritožb, o katerih odloča imenovana oseba, pravila o dodelitvi pritožbe imenovani osebi, postopkovna pravila (tudi glede pisne narave postopka, osebne prisotnosti in jezika) in vrste odločitev izhajajo iz pravil, ki služijo kot osnova za odločanje o pritožbi in so urejena v Pravilniku o postopku za obravnavo pritožb odjemalcev zemeljskega plina.

  V zvezi z imenovanjem osebe za obravnavo pritožb pa je združenje izdalo Pravilnik o imenovanih osebah za obravnavo pritožb odjemalcev zemeljskega plina, o informiranju gospodinjskih odjemalcev o reševanju pritožb, sistemom povračil ali odškodnin in s postopkom za obravnavo pritožb
   
 3. Pritožbo na Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina, g.i.z. lahko oddajo odjemalci, ki imajo sklenjene pogodbe o dobavi z naslednjimi dobavitelji zemeljskega plina, ki jih zastopa združenje:
 • ADRIAPLIN, Podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o. Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana
 • DOMPLAN, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
 • ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000  Celje
 • JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova 62 , 1000  Ljubljana
 • ISTRABENZ PLINI Plini in plinske tehnologije, d.o.o., Sermin 8/a, 6000 Koper
 • JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o., Partizanska pot 12, 2380 Slovenj Gradec
 • JEKO - IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, javno komunalno podjetje Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270  Jesenice
 • LOŠKA KOMUNALA oskrba z vodo in plinom, d.d., Kidričeva cesta 43a, 4220  Škofja Loka
 • KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o., Koroška 37/b, 3320  Velenje
 • Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.,  Pot na Tojnice 40, 1360  Vrhnika
 • MESTNI PLINOVODI distribucija plina d.o.o., Kolodvorska 2, 6000 Koper
 • PLINARNA MARIBOR družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor
 • JAVNO PODJETJE PLINOVOD SEVNICA, Trg svobode 9, 8290  Sevnica

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.