Britanci z mešanico vodika in biometana do manjših izpustov CO2

V Veliki Britaniji se kar 85 odstotkov gospodinjstev ogreva s plinom iz plinovodnega omrežja. S programom »Gas goes green«, ki bo v petih britanskih plinovodnih omrežjih zemeljski plin postopoma nadomeščal z mešanico vodika in biometana, načrtujejo zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida iz britanskih domov in podjetij.

Britanci bodo lahko z dodajanjem mešanice vodika in biometana v plinovodno omrežje najlažje in najceneje zmanjšali izpuste ogljika zaradi ogrevanja, priprave tople sanitarne vode in kuhanja ter transporta. Prav tako bodo na ta način zagotovili čist, zanesljiv in varen dostop do potrebne energije za 23 milijonov nepremičnin po vsej državi ter ustvarili novo povpraševanje po zelenem plinu in čistih tehnologijah, ki bodo spodbujale nove zelene industrijske panoge, dobavne verige in delovna mesta v skupnostih po vsej državi.

Utiranje poti do neto ničelnih izpustov je zagonski dokument programa „Gas Goes Green“, v katerem je podrobno opisano, kako se nameravajo lotiti tega izziva.

Osrednja področja delovanja

Program „Gas Goes Green“ bo predstavljeno usklajeno delovanje plinovodnih omrežij po vsej Veliki Britaniji v luči spopadanja z izzivi podnebnih sprememb, hkrati pa bo podpiral politične odločitve v smeri pridobivanja razogljičenega plina, ki ga potrebujejo. Namen projekta je:

 • predstavitev vloge plina pri doseganju neto ničelnih izpustov in ogljičnih proračunov ter pomen inovacij in vlaganj pri uresničevanju razogljičenja;
 • z dejavnostmi na omrežjih zagotoviti celovit pregled ključnih infrastrukturnih sprememb s celovitim sistemskim pristopom;
 • izvajati projekte, usmerjene v nove izzive in priložnosti za doseganje neto ničelnih izpustov;
 • konkretno predstaviti, kaj vizija „Gas Goes Green“ prinaša Združenemu kraljestvu in njegovim regijam;
 • opredelitev vrzeli v politiki, zakonodaji, veščinah, raziskavah in inovacijah, da bi določili možnosti politike in ukrepe z relativno majhnimi stroški in relativno velikimi koristmi za podnebje;
 • strateško sodelovati z vlado in energetskim sektorjem, da bi zagotovili doseganje ciljev plinovodnih omrežij.

Za uresničitev teh ciljev je bilo v okviru programa „Gas Goes Green“ ustvarjenih šest delovnih področji od katerih jih ima pet določene specifične cilje, za izvedbo katerih bodo skrbeli strokovnjaki iz plinovodnih omrežij in industrije.

Vlaganje v neto ničelne izpuste

Operaterji plinovodnih omrežij so izrazili namero, da vzpostavijo prvo plinovodno omrežje na svetu z neto ničelnimi izpusti. Prvo delovno področje združuje zaveze poslovnega načrta iz plinovodnih omrežij in določa pot napredka, uresničljivega do leta 2050. Vlaganja v neto ničelne izpuste temeljijo na inovativnih projektih, ki so jih doslej izvajali operaterji plinovodnih omrežij, in na njihovem tesnem sodelovanju s proizvajalci in dobavitelji zelenega plina.

Kakovost in varnost plina

Obstoječo zakonodajo in predpise za področje uporabe plinov bo treba spremeniti tako, da bo mogoče povečati delež plinov, ki bodo prispevali k neto ničelnim izpustom. Drugo delovno področje bo podpiralo prizadevanja za uporabo večjega števila plinov v plinovodnih omrežjih in njihovo ustrezno obračunavanje. To je prvi korak, ki ga je treba narediti na poti do neto ničelnih izpustov. Pri kakovosti in varnosti plina bodo upoštevane tudi tehnologije ločevanja plina (ločevanje tokov različnih plinov na njihove sestavine) in njihovo potencialno vlogo v energetskem sistemu prihodnosti.

www.energynetworks.org

Možnosti za potrošnike

V svetu neto ničelnih izpustov bo prišlo do sprememb v ponudbi in povpraševanju po plinu, z različnimi možnostmi prenosa zelenega plina in novimi napravami za gospodinjstva, pripravljenimi za delovanje na vodik.

Razogljičenje plinovodnega omrežja lahko na različne načine vpliva na industrijske, komercialne in gospodinjske odjemalce, s tem pa tudi določa vlogo plina v energetskem sistemu prihodnosti z neto ničelnimi izpusti. V sodelovanju z operaterji plinovodnih omrežji bodo industrijski, energetski, prometni in ogrevalni sektor lahko dosegli svoje cilje za razogljičenje ter zagotovili nemoten in pravičen prehod. Med prehodom na neto ničelne izpuste bodo motorna vozila in prilagodljive gospodinjske naprave, kot na primer hibridni ogrevalni sistemi, postali del vsakdanjega življenja. Za ta prehod bo treba sprejeti novo zakonodajo.

Pri tem delovnem področju bodo upoštevane tudi posledične spremembe, ki bodo vodile do vse tesnejše povezanosti plinskih in električnih sistemov.

Razširitev sistema

Novi postopki priključevanja lahko poenostavijo in pocenijo priključitev na plinovodno omrežje ter izboljšajo delovanje sistema.

S tem, ko bodo operaterji plinovodnih omrežij nadaljevali pot do neto ničelnih izpustov, bomo potrebovali pametnejše omrežje, obenem pa se bodo morali na optimizacijo sistema prihodnosti odzivati tako, da bomo poenostavili decentralizirano proizvodnjo plina ali uvajali nove prakse vzdrževanja in zamenjave.

To delovno področje bo predvidel svet ničelnih neto izpustov in potrebne spremembe v plinovodnem omrežju. Gre za spremembe v procesih, kot so vhodne in izhodne plinske povezave, spremembe v cevovodih, obratih in opremi, rotacijski opremi ali storitvah, s katerimi se bo mogoče odzivati na nove konfiguracije omrežja in delovanje pametnega sistema.

Prehajanje na vodik

Vse pomembnejše nove študije predvidevajo ključno vlogo vodika pri zagotavljanju neto ničelnih izpustov. Že vrsto let operaterji plinovodnih omrežij sodelujejo pri presoji in zagotavljanju tehničnih, varnostnih, kakovostnih in finančnih meril, s katerimi bi dokazali primernost uporabe plinovodnih omrežij za prenos in distribucijo čistega vodika po obstoječih in novih omrežjih.

Dejavnosti tega delovnega področja se bodo nadaljevale v začeti smeri, obenem pa se bodo usklajevale z drugimi projekti plinovodnega omrežja in dejavnostmi vlade v povezavi z vodikom. Program „Gas Goes Green“ bo usklajeval vse dejavnosti omrežja v zvezi z vodikom, vključno s programom za vodik Hy4Heat in BEIS.

Ker tehnologija hitro napreduje, je eden od ukrepov, ki bi ga britanska vlada lahko hitro in preprosto izvedla, priprava zakonodaje, v skladu s katero bi morali biti ogrevalni kotli, ki bodo dani na trg v naslednjih letih, pripravljeni za vodik („hydrogen-ready“).

Uveljavitev kotlov, pripravljenih za vodik, je del nabora ukrepov, ki jih je treba sprejeti za pospešitev izvajanja programa ničelnih izpustov „Net Zero 2050“, vključno z naslednjimi:

 • uvedba celovitega programa energetske učinkovitosti, ki bo zagotavljal toploto za ogrevanje domov in obenem ublažil težavo cenovne nedostopnosti toplote;
 • povečanje deleža zelenih plinov, kot sta biometan in vodik, v energetskem sistemu;
 • zagotavljanje podpore za obsežne preizkuse, vključno z zajemom, uporabo in shranjevanjem ogljika, proizvodnjo vodika in pametnimi, hibridnimi ogrevalnimi sistemi;
 • sprememba predpisov o varnosti, merjenju in obračunu plina, ki bo omogočila uporabo vodika v sistemu.

Razvojna pot do 2050

Dokument podjetja Navigant „Pathways to Net Zero“, ki ga je naročilo Združenje energetskih omrežij (Energy Networks Association) in ga je neodvisno pregledal londonski Imperial College, določa jasen načrt do leta 2050, po katerem bo metan nadomeščen z mešanico vodika in biometana. V njem je tudi določeno, kako lahko brezogljično omrežje deluje skupaj z drugimi deli energetske industrije za zmanjšanje izpustov ogljika.

Razogljičenje plinovodnega omrežja bo za Združeno kraljestvo ključnega pomena pri doseganju ciljev neto ničelnih izpustov, pri čemer bo ogrevanje eden najzahtevnejših izzivov. Pathways to Net Zero (Poti do neto ničelnih izpustov) je prvo poročilo, ki opisuje izvedljivo pot do razogljičenega plina leta 2050 in predvideva več nizkoogljičnih in obnovljivih plinov v povezavi z nadaljnjo elektrifikacijo. V primerjavi s potjo, ki se opira le na električno energijo, bi s tem pristopom lahko prihranili približno 13 milijard funtov letno.

Nemoten prehod

Preoblikovanje plinovodnega omrežja bo zagotovilo čim bolj nemoten in učinkovit prehod na neto ničelne izpuste, obenem pa bo zmanjšalo negativne vplive na naša življenja, od načina ogrevanja domov do načina, kako bomo potovali po državi.

V prihodnosti bodo nizkoogljični in obnovljivi plini:

 • še naprej zagotavljali ogrevanje in toplo sanitarno vodo za domove in podjetja;
 • zagotavljali toploto za industrijo;
 • pomagali upravljati konice moči in uravnavati uporabo obnovljivih virov;
 • uporabljali se bodo prometnem sektorju, zlasti v mednarodnem transportu, tudi za cestne prevoze s težkimi tovornimi vozili.

Edinstven britanski sistem regulacije energetskih omrežij je že prispeval k temu, da je država postala vodilna na svetu na področju pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov. Na enak način Velika Britanija deluje tudi na področju čistega plina.

Operaterji plinovodnih omrežij so pri tem že prevzeli svojo vlogo: gradijo na lastnih izkušnjah, zahvaljujoč katerim je danes povezanih skoraj 100 obratov za proizvodnjo zelenega plina po vsej državi, z inovativnimi raziskavami, ki so v ospredje postavile vodik, pa je ta postal ključna možnost za razogljičenje toplotnega sektorja.

Vir: Energynetworks association

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Če želite nastavitev spremeniti, kliknite tukaj.