Zemeljski plin - za čist zrak

Zemeljski plin je nizkoogljično gorivo, pri uporabi zemeljskega plina nastaja zanemarljiva količina prašnih delcev ter bistveno manj emisij (CO, NOx, …)

Preberite več
Zemeljski plin - zanesljiva oskrba z energijo

Več kot 250 milijonov prebivalcev EU se oskrbuje z zanesljivim virom energije, ki ogreva njihove domove, omogoča lastno proizvodnjo električne energije in se vse več uporablja kot gorivo za pogon avtomobilov.

Biometan - obnovljiv plin

V plinovodnem omrežju se bo transportiralo vedno večji delež obnovljivih plinov (biometan, sintetični plin, vodik).

Preberite več

Aktualno

GIZ DZP, g. i. z. je v sodelovanju z Nemškim združenjem za plin in vodo DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.) in priznanimi slovenskimi strokovnjaki pripravilo slovenske izdaje tehničnih pravil DVGW.
#
novice, 11. 7. 2023
Načrt za prilagoditev plinovodnih omrežij (GTP) je večletni proces, ki se je začel marca 2022, cilj pa je prilagoditev distribucijskih omrežij za plin v smeri podnebne nevtralnosti.
#
novice, 8. 6. 2023
Bioplin in biometan se proizvajata iz različnih vrst organskih ostankov, pri čemer se odpadki spremenijo v dragocen vir. Vse večjo količino kompostirne bioplastike je mogoče zbrati in predelati brez ekološkega tveganja za proizvodnjo bioplina.
#
novice, 28. 2. 2023

Distribucija zemeljskega plina v Sloveniji