Zemeljski plin - za čist zrak

Zemeljski plin je nizkoogljično gorivo, pri uporabi zemeljskega plina nastaja zanemarljiva količina prašnih delcev ter bistveno manj emisij (CO, NOx, …)

Preberite več
Zemeljski plin - zanesljiva oskrba z energijo

Več kot 250 milijonov prebivalcev EU se oskrbuje z zanesljivim virom energije, ki ogreva njihove domove, omogoča lastno proizvodnjo električne energije in se vse več uporablja kot gorivo za pogon avtomobilov.

Biometan - obnovljiv plin

V plinovodnem omrežju se bo transportiralo vedno večji delež obnovljivih plinov (biometan, sintetični plin, vodik).

Preberite več

Aktualno

Občina Idrija je s podpisom koncesijske pogodbe za napeljavo 70 km dolgega plinovodnega omrežja za svoj osrednji energent izbrala zemeljski plin. Investicija, v vrednosti 10 milijonov evrov, bo imela pozitivne učinke na lokalno industrijo...
#
novice, 28. 1. 2016
GIZ za distribucijo zemeljskega plina (GIZ DZP) je 11. decembra 2015 s partnerji organiziral strokovni posvet z naslovom 'Zemeljski plin – varna naložba v prihodnost!'.
#
novice, 18. 12. 2015
Včeraj se je zaključila javna obravnava domače energetske strategije.
#
novice, 1. 10. 2015

Distribucija zemeljskega plina v Sloveniji